Sản phẩm TÀI KHOẢN AWS TẠO ĐƯỢC 5,8,32 VPS 1 core - 1GB

5 Reviews | Đã bán: 39 | Khiếu nại: 0.0%

Với account AWS, bạn có thể tạo được từ 5 -> 8 -> 32 VPS cấu hình 1-1. Tài khoản đã được ngâm sẵn VPS 1-1

  • Người bán: zefost7 | Online 35 phút trước.
  • Sản phẩm: VPS
  • Kho: Hết hàng
249.000 VND

Vui lòng đăng nhập để mua hàng, hoặc liên lạc với chủ shop.

Đăng nhập
Mua hàng bằng API:

Vui lòng đăng nhập xem API.

Đăng nhập