Gian hàng blockchain

Tổng 4 gian hàng
BNB Testnet chỉ từ 1400 - rẻ nhất thị trường!
1.400 đ - 150.000 đ
5 Reviews | Đơn hoàn thành: 38 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: tonynguyen
Sản phẩm: Blockchain khác
  • BNB testnet phục vụ cho anh em test thoải mái không lo hết BNB để test (https://testnet.bscscan.com/)
  • Kinh doanh: 100 BNB testnet | 25 BNB testnet | 50 BNB testnet | 10 BNB testnet | 1 BNB testnet
2000+ Group/web Thể loại tiền ảo cho ae Airdrop tha hồ kéo ref
50.000 đ
2 Reviews | Đơn hoàn thành: 64 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: ares1307vn
Sản phẩm: Blockchain khác
  • 2000+ Group/web Thể loại tiền ảo cho ae Airdrop tha hồ kéo ref
  • Kinh doanh: 2000+ Group/Web Crypto
ETH Goerli Testnet của tất cả các mạng (ETH, BASE, ARBITRUM, OP..)
7.000 đ - 79.000 đ
1 Reviews | Đơn hoàn thành: 38 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: tonynguyen
Sản phẩm: Blockchain khác
  • Cung cấp nhu cầu về ETH goerli testnet trên tất cả các mạng phổ biến hiện nay như (Ethereum, Base, Linea, Optimism và Arbitrum)
  • Kinh doanh: 1 ETH (ETH Goerli) | 1 ETH (Linea zkEVM, Base Goerli) | 1 ETH (Optimism, Arbitrum Goerli) | 10 ETH (ETH Goerli) | 10 ETH (Base Goerli)
SEPOLIA, GETH, TBNB, LINEA, VENOM CHO AE CÀY AIRDROP
10.000 đ - 50.000 đ
0 Reviews | Đơn hoàn thành: 6 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: vanducdc92
Sản phẩm: Blockchain khác
  • SEPOLIA, GETH, TBNB, LINEA, VENOM CHO AE CÀY AIRDROP
  • Kinh doanh: 10 SEPOLIA | 10 GETH | 10 TBNB | 1 GETH LINEA