Gian hàng blockchain

Tổng 84 gian hàng
Ref Airdrop Telegram Siêu Rẻ Siêu Chất Lượng 3k-7k
3.000 đ - 6.000 đ
25 Reviews | Đơn hoàn thành: 152 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: kenzoro22
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Dịch Vụ Ref Airdrop Telegram Siêu Rẻ Siêu Chất Lượng
 • Kinh doanh: REF PIXEL | Ref Athena + Doghouse | Các kèo khác ( không phải Hamter ) làm dưới 20 ref | Các kèo khác ( không phải Hamter ) làm trên 20 ref | Ref Kèo Khác SLL ( Min 500 REF )
 • Tài trợ
CUNG CẤP FEE GAS CELO,FTM,ADA,DGB LÀM AIRDROP
6.000 đ - 28.000 đ
1 Reviews | Đơn hoàn thành: 2 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: michael_sekyky
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Cung cấp số lượng nhỏ để làm Airdrop, claim NFT. Dùng làm fee gas
 • Kinh doanh: 0.1 CELO (mạng Celo) | 0.2 FTM (mạng Fantom) | 1 ADA (mạng Cardano) | 100 DGB (mạng DigiByte) | 0.5 MANTA (mạng Manta)
SEPOLIA ETH-TESTNET(ILLUVIUM)SSS
10.000 đ
0 Reviews | Đơn hoàn thành: 2 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: CORODIE0605
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • SEPOLIA ETH-TESTNET(ILLUVIUM)SSS
 • Kinh doanh: SEPOLIA ETH-TESTNET(ILLUVIUM)SSS
Holesky ETH [Testnet]
2.500 đ - 220.000 đ
7 Reviews | Đơn hoàn thành: 29 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: francis_zwsb0n
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Cung cấp Holesky ETH Testnet cho các bạn làm Airdrop
 • Kinh doanh: [1 ETH] | [10 ETH, Sẵn hàng] | [50 ETH, Sẵn hàng] | [100 ETH, Sẵn hàng]
Testnet coin/token số lượng lớn giá rẻ
1.900 đ - 180.000 đ
13 Reviews | Đơn hoàn thành: 161 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: thinken
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Cung cấp số lượng lớn testnet coin/token.
 • Kinh doanh: 1 Bitcoin Testnet (hết hàng) | Holesky Testnet (Min 1) | BSC Testnet (Min 1) | Sepolia/Blast Testnet (Min 1, mặc định Sepolia) | 100 Bitcoin Testnet (hết hàng)
Cung cấp USDC testnet game illuvium
250.000 đ
0 Reviews | Đơn hoàn thành: 0 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: logger88
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Cung cấp USDC testnet game illuvium
 • Kinh doanh: 100 USDC
Nhận chạy ref kèo Farmix
10.000 đ - 500.000 đ
2 Reviews | Đơn hoàn thành: 1 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: anthea1604
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Nhận chạy ref kèo Farmix
 • Kinh doanh: 100Ref | 500Ref | 1000Ref | 10Ref
 • GH mới
Sepolia ETH mọi số lượng
4.000 đ - 3.500.000 đ
2 Reviews | Đơn hoàn thành: 11 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: grieftodie
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Cung cấp Eopolia ETH số lượng lớn nhanh chóng cho nhu cầu MMO
 • Kinh doanh: 1 SepoliaETH | 10 SepoliaETH | 100 SepoliaETH | 1000 SepoliaETH
Bán invites,Zealy,Discord,Galxe,Telegram, mọi web.
3.500 đ - 7.000 đ
148 Reviews | Đơn hoàn thành: 626 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: hoangthiende
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Chuyên cheat tất cả các kèo airdrop ,3k/1ref zealy,discord ,twitter,CHplay,appstore,Galxe,website,....... mọi kênh , mọi app , mọi thứ về mảng airdrop
 • Kinh doanh: ref,galxe, mọi web theo ycầu , kyc xác minh cccd ,ib shop | Ref kèo trên telegram,BÁN ac,GIÁ THỎA THUẬN ib shop | Ref ( invites ) DISCORD và ref ZEALY crew3 ) | ref trên các trang website của dự án | Ref ứng dụng ( app ) trên googleplay và trên appstore
Mua Solana Coin Testnet
1.000 đ - 25.000 đ
0 Reviews | Đơn hoàn thành: 0 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: filocat
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Bán Solana Coin Testnet
 • Kinh doanh: 10 | 500 | 1 SOL | 100 | 1000
Nhận làm ref TELEGRAM 6 - 8K (Hàng Vip - k bị tụt)
6.000 đ - 8.000 đ
1 Reviews | Đơn hoàn thành: 0 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: duyopz
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • NHẬN TĂNG REF AIRDROP TẤT CẢ CÁC KÈO
 • Kinh doanh: CÁC KÈO TRÊN 5 REF DƯỚI 100 REF | CÁC KÈO DƯỚI 5 REF | CÁC KÈO TRÊN 100 REF
 • GH mới
BNB Mainet dùng claim, mua bán
Giá thỏa thuận
0 Reviews | Đơn hoàn thành: 0 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: rudy_rxlbga
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • BNB Mainet dùng claim, mua bán
 • Kinh doanh:
Nhận chạy refer Fartap,CEXIO,CEDEX,Simple,Dejendog
2.000 đ - 200.000 đ
36 Reviews | Đơn hoàn thành: 91 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: anthea1604
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Nhận chạy referal Fartap,CEXIO,CEDEX, Simple Tap,Tonee,Dejendog, Pepe gold, Oxygen,Memefi,......
 • Kinh doanh: 100 Ref(Fartap,Dejendog) | 100 Ref (CEXIO) | 10 Ref (CEXIO) | 1 Ref | 20Ref(Fartap,Dejendog)
Chạy REF bot trên tele số lượng lớn từ 50ref trở lên, giá rẻ ưu đãi
25.000 đ - 170.000 đ
51 Reviews | Đơn hoàn thành: 52 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: ladygaga
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Chạy REF bot trên tele số lượng lớn từ 50, 100, 1000 ref trở lên
 • Kinh doanh: 50 ib | chạy 50 ref kèo cơ bản (time, spiner, meme v.v) | chạy 100 ref trở lên kèo cơ bản(time, spiner, meme v.v)) | 50ib | 100 kèo ib
Nhận làm duy nhất kèo ref Hamster nhanh và uy tín
Giá thỏa thuận
0 Reviews | Đơn hoàn thành: 0 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: leonard_z0qi0u
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Nhận làm ref Hamter trên Telegram
 • Kinh doanh:
TBNB (BNB testnet) 700 VND
196.000 đ - 1.840.000 đ
6 Reviews | Đơn hoàn thành: 74 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: vantran
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • TBNB (BNB testnet) 700 VND
 • Kinh doanh: 500 TBNB | 1000 TBNB | 100 TBNB
Hamster Kombat Referrals +25K coins
14.999 đ - 120.000 đ
2 Reviews | Đơn hoàn thành: 23 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: datthinh2165
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Nhận chạy ref Hamster
 • Kinh doanh: 1 Ref | 10 Ref | 5 Ref
✡️ Sepolia ETH sale sập sàn mọi số lượng!! ✡️
3.000 đ - 30.000.000 đ
9 Reviews | Đơn hoàn thành: 49 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: gideon_85jzdd
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • ✡️ Sepolia ETH sale sập sàn mọi số lượng!! ✡️
 • Kinh doanh: 1000 Sepolia ETH | 100 Sepolia ETH | 10000 Sepolia ETH | 1 Sepolia ETH
 Nhận KYC Pi Network - Giá Rẻ - Chất Lượng
120.000 đ - 150.000 đ
0 Reviews | Đơn hoàn thành: 0 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: anhthi69
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Nhận KYC tài khoản Pi Network chưa đủ tuổi, có tên Việt tên ngoại các loại,...
 • Kinh doanh: KYC tài khoản Ngoại | KYC tài khoản Việt Nam
 Nhận chạy referal Hamster Kombat
10.000 đ - 80.000 đ
0 Reviews | Đơn hoàn thành: 1 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: phttruc
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Referal Hamster Kombat cho anh em nào muốn làm nhiệm vụ.
 • Kinh doanh: 1 Ref | 10 Ref
Goerli ETH giá 3k
20.000.000 đ
9 Reviews | Đơn hoàn thành: 170 | Khiếu nại: 0.0%
Người bán: vantran
Sản phẩm: Dịch vụ tiền ảo
 • Goerli ETH giá 3k
 • Kinh doanh: 2000 gETH