Bảo trì: Hệ thống đang trong quá trình bảo trì khẩn cấp, dự kiến sẽ hoạt động lại lúc 15h00. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ FB : Tạp hóa MMO