Check live Facebook - Tạp hóa MMO
 

Check UID facebook - Kiểm tra tài khoản facebook

Tổng: 0 Live: 0 Dead: 0


  • Mã nguồn thuộc về bạn :taikhoanfb
  • Chỉ check được tài khoản sống hay đã chết, các trường hợp checkpoint khi đăng nhập sẽ không kiểm tra được.
  • Không ảnh hưởng tới tài khoản, full code chạy bằng javascript nên sẽ không lưu lại trên server.