Authenticator - Tạp hóa MMO
 
Authenticator - Lấy mã code từ chuỗi 2FA

Danh sách chuỗi mã đã lưu

*Lưu ý: Tính năng này sẽ lưu trên trình duyệt của bạn, nếu bạn đổi trình duyệt hoặc xóa cookie sẽ bị mất.

Thao tác Tên Chuỗi mã
  • Authenticator là một ứng dụng tạo ra mã 2FA (mã code gồm 6 số ngẫu nhiên thay đổi ngẫu nhiên mỗi 30 giây) và được thiết kế để chỉ có bạn mới đăng nhập vào tài khoản của bạn được, kể cả nếu như có người khác biết mật khẩu của bạn.
  • Khi bạn đăng nhập vào tài khoản, có yêu cầu xác thực 2 yếu tố bằng chuỗi 2FA, bạn buộc phải sử dụng Authenticator để nhận mã đăng nhập
  • Các gian hàng trên Tạp hóa MMO bán các sản phẩm thường kèm theo 2FA, hãy dùng ứng dụng này để lấy mã đăng nhập nhé.